Forsiden > Nyheder > FESD Projekt

KIMIK iT med i foreste front som underleverandør til udvikling af den digitale forvaltning i Danmark

I forbindelse med at CSC, PLS Rambøll Mangement og Scan•Jour har påbegyndt forberedelsen at morgendagens digitale forvaltning til stat, amter og kommuner indenfor rammerne af FESD, "Fællesoffentlig Elektronisk Sagsstyring og Dokumenthåndtering", er Kimik blevet udvalgt som underleverandør i en række projektsammenhænge.

Vi betragter det som en klar anerkendelse af vores ekspertise og stabilitet, at store velrenommerede firmaer som CSC og Scan•Jour, har valgt at bruge KIMIK iT til at løse udvalgte opgaver i det - der formodentlig bliver det største spring fremad mod digital forvaltning, siden EDB blev bredt introduceret i det offentlige helt tilbage i 1970'erne.

Kvalitetssikring KIMIK iT er i øjeblikket ved at forestå et større kvalitetssikringsarbejde omkring det programmel, som danner kernen i FESD, nemlig en ny version af Scan•Jour Captia, som snart skal frigives. Denne opgave har vi fået på grund af vores omfattende indsigt i ESDH i almindelighed og Scanjour i særdeleshed.

Installationsopgaver
På tekniksiden har KIMIK iT allerede gennemført den første installationsopgave vedr. Scan•Jour Captia til en mindre dansk kommune, og det forventes, at flere installationsopgaver vil følge, når FESD for alvor bliver frigivet og begynder at tage fart rundt om i de danske kommuner.

Udvikling af integrationsmoduler
På udviklingssiden bistår KIMIK iT i øjeblikket CSC og Scan•Jour med udvikling af strategiske tillægsmoduler til Scan•Jour Captia.

KIMIK iT's opgave er at udvikle moduler, som importerer og dynamisk henter data til Scan•Jour fra centrale registre indenfor henholdsvis Ejendomsområdet og CPR-området. Denne sammenkobling mellem sagsbehandlerværktøjet og centrale data betyder, at en FESD-sagsbehandler får nem adgang til at lade såvel personoplysninger som oplysninger om fast ejendom indgå i sagsbehandlingen.

En tilsvarende løsning i Grønland kunne tænkes at integrere data fra KIA/CPR, Asiaq og Grønlands erhvervsregister (GER) i Hjemmestyrets eller kommunernes ESDH løsninger.

Værktøjskassen
Rent teknisk benyttes de samme teknologier som KIMIK iT har anvendt i Grønland i årevis. Platformen er Microsoft, databasen er Oracle og webudviklings-teknologierne er baseret på ASP og .NET.

Der kan trækkes mange paralleller mellem situationen i Danmark og situationen i Grønland. Sikkert er det at KIMIK iT's rolle som underleverandør i Danmark er med til at sikre at KIMIK iT er godt rustet til at rådgive, udvikle og implementere lignende løsninger i Grønland.

KIMIK iT kan gennem sin deltagelse i FESD-projekter tilegne sig et enestående indblik i de forkants- og forudsætningsteknologier, som er på vej i Danmark - og med sit Grønlandske fundament kan virksomheden fungere som teknologisk bindeled mellem Grønland og tiltagene på området ude i verden, idet denne "dobbeltindsigt" giver KIMIK iT mulighed for at vurdere, hvorledes og i hvilken grad de nye ideer og teknologier bedst kan implementeres i en Grønlandsk virkelighed.

KIMIK iT er i dag det eneste firma, som via kørende løsninger og konkrete opgaver, både i Grønland og udlandet - kan demonstrere at have denne dobbelte indsigt.


Yderligere Information:
Nyheder Virksomhed Tryksager Ydelser & Priser Referencer Sponsorater

  Industrivej 1 | PO. Box 740 | 3900 Nuuk, Grønland | Support & Kimik iT Grønland: 34 20 00 | Fax: 34 20 01 | Email: 

Support support@kimik-it.gl - Generel:kimik@kimik-it.gl